Du học Mỹ – Hệ thống giáo dục

Du học Mỹ – Hệ thống giáo dục

Các trường tại Mỹ có phương pháp giáo dục chú trọng phát triển con người toàn diện. Học sinh luôn được khuyến khích sự độc lập, tự giác trong học tập, tư duy sáng tạo, tham gia hoạt động nhóm… Mỹ có hơn 4.000 trường Cao đẳng, Đại học lớn nhỏ khác nhau, đa số các trường đều sử dụng kết quả SAT để phân loại chất lượng sinh viên đầu vào. Đối với du học sinh quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng, muốn dự tuyển vào các trường ở Mỹ, thông thường cần phải trải qua giai đoạn dự bị tối thiểu 6 tháng. 

Hệ thống giáo dục Mỹ bao gồm:

Chương trình Tiểu học và Trung học (Primary and Secondary education)
Tại Mỹ, tất cả mọi trẻ em đều phải đến trường, và độ tuổi bắt đầu đến trường do mỗi bang quy định. Thông thường, học sinh bắt đầu đến trường vào khoảng 5 đến 6 tuổi và kết thúc chương trình Trung học vào lúc 18 tuổi. 
– Trường tiểu học (Primary school): 6 năm từ mẫu giáo đến hết lớp 5.
– Trường Trung học cơ sở (Middle school/Junior high school): 3 năm từ lớp 6 đến hết lớp 8
– Trường Trung học phổ thông (High school/Senior high school): 4 năm từ lớp 9 đến hết lớp 12
Các trường Tiểu học và Trung học đều tồn tại hai hệ thống các trường Công lập và Tư thục (nội trú và bán trú). Theo thống kê, khoảng 10% học sinh theo học tại các trường Tư thục, khoảng 85% theo học tại các trường Công lập và một số ít học sinh được cha mẹ tự dạy học tại nhà.
 
Chương trình Cao đẳng (Junior or Community college): 2 năm
– Trường Cao đẳng cộng đồng: Đào tạo chung.
– Trường Kỹ thuật/dạy nghề: Dạy nghề, đào tạo kỹ thuật chuyên ngành.
– Trường Cao đẳng dự bị: Chuẩn bị cho sinh viên chuyển sang hệ Đại học 4 năm.
 
Chương trình Đại học (Senior college or University): 4 năm
– Trường Đại học: Loại trường cơ sở cấp bằng cử nhân.
– Đại học tổng hợp: Một thể chế có thể bao gồm nhiều trường Đại học và cấp tất cả các loại bằng.
– Viện công nghệ: Loại trường chuyên về khoa học nhưng có thể đào tạo trong nhiều lĩnh vực khác.
 
Trường chuyên ngành:
– Trường Y: Trường sau Đại học đào tạo các bác sỹ.
– Trường Luật: Trường sau Đại học đào tạo luật sư.
– Trường Kinh doanh: Trường sau Đại học cấp các loại bằng như Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - MBA.
 
Chương trình sau Đại học tại: 
– Đại học tổng hợp/ Đại học hay các Viện nghiên cứu bao gồm:
 • Bằng thạc sỹ (Master degree - MA): học trong 2 năm
 • Bằng tiến sỹ (Doctorate degree - PhD): kéo dài từ 2-6 năm
Bạn có thể tham khảo thêm về hệ thống giáo dục Mỹ tại:
Tags :

du học , du học Mỹ , thông tin du học Mỹ

Học bổng 50% Tây Ban NhaHọc bổng 50% Du học Úc 2017
 • du học nhật bản - Đại học quốc tế Nhật Bản
 • du học nhật bản - APU University
 • du học mỹ - druny university
 • du hoc nhat ban - Seikei University
 • du học mỹ- oklahoma university
 • du hoc nhat ban - Takushoku University
 • du học mỹ - Hawaii pacific university
 • du học mỹ - California state university
 • du học mỹ- Ashland University
 • du học mỹ - Christian university
DU HOC MY | TU VAN DU HOC MY | DU HỌC MỸ | TƯ VẤN DU HỌC MỸ DU HOC| TU VAN DU HOC | DU HỌC | TƯ VẤN DU HỌC
9 / 10 12973 bài đánh giá